jałowiec

59 tekstów – auto­rem jest jałowiec.

Skrzyw­dzić ko­bietę, to jak po­zos­ta­wić ją samą, we łzach pośrod­ku oceanu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2016, 07:43

Żyć, ale tak by każdy od­dech miał in­ny smak, a wdech wzma­gał pragnienie... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 kwietnia 2012, 22:49

Cze­kając na cu­da wiedz, iż to Bóg im rozkazuje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 kwietnia 2012, 21:51

Bo miłość mie­szka we mnie, dzięki To­bie zna­lazła swój dom. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 kwietnia 2012, 15:10

Mam już dość życia w pół od­dechu, naucz mnie od­dychać pełną piersią. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 kwietnia 2012, 20:11

Mówisz mi szep­tem o ra­dości, o miłości mówmy bez słów. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 marca 2012, 20:19

Zbyt rzad­ko płaczemy.
Nie umiemy już płakać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2011, 12:17

Umarłam ale wiem, że to nie pier­wszy raz. Cza­sami umiera­my całe życie, a ono na­dal trwa. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 listopada 2011, 20:52

Kiedy zaczy­na się ule­wa, zaw­sze myślę, że to Bóg płacze, ale wiem też, że są tam łzy radości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 czerwca 2011, 21:56

Bo o tym czy nasza podróż była coś war­ta, de­cydu­je dro­ga, a nie cel podróży. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 5 kwietnia 2011, 16:02

jałowiec

jałowiec

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 kwietnia 2016, 07:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skrzywdzić ko­bietę, to jak [...]

19 kwietnia 2016, 19:10jałowiec sko­men­to­wał tek­st Skrzywdzić ko­bietę, to jak [...]

19 kwietnia 2016, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skrzywdzić ko­bietę, to jak [...]